Til innholdet

Behandlingsansvarlig
Daglig leder XXX har på vegne av Spilleriet AS ansvar for selskapets behandling av personopplysninger om kunder.

Personopplysninger som lagres
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder; Navn, Adresse, Fødselsdato, Tlf, Epost, Spillesaldo.

Formål med behandlingen
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med våre kunder. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi informasjon via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen
Der du har samtykket til det benyttes opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kundeforhold via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt kundeforhold. Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere Electronic Gaming Systems AS, Norsk Tipping AS og Norsk Rikstoto AS.

Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kundeforhold lagres i vårt aktive kunderegister i 5 år. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav. Side 2 av 2 Personvernerklæring – 1121

Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene. Personvernombud Vår virksomhet oppbevarer ikke personopplysninger i et omfang og til type bruk som krever at vi har et eget personvernombud.

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser: post@spilleriet.no

Spilleriet AS, Danholmen 21, 3128 Nøtterøy, Norge